Każda pomoc jest lepsza od stu rad. (Przysłowie ludowe)

Partnerzy


https://www.facebook.com/hashtag/procivitalia