Każdka pomoc jest lepsza od stu rad. (Przysłowie ludowe)

Przyjaciele z Włoch.

Przyjaciele z Włoch.

Bracia z Sardynii.

Dzięki jednej z największych włoskich fundacji charytatywnych, takiej jak Protsiv Italy, udało nam się

zapewnić to, co najpotrzebniejsze mieszkańcom okupowanych terenów i ”naszym obrońcom”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.