Malowanie kaczek w wodzie.

Każda pomoc jest lepsza od stu rad. (Przysłowie ludowe)

O Nas


W marcu 2022 roku, w reakcji na atak Rosji na Ukrainę, w Warszawie powołaliśmy
Fundację Centrum Pomocy Humanitarnej. Jej głównym celem jest niesienie wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych oraz wsparcie uchodźców.

Założyciele Fundacji skupiają się na pomocy Ukrainie. Dostarczamy lekarstwa do ukraińskich miast ogarniętych wojną również kamizelki kuloodporne, hełmy, nakolanniki, lornetki i inny sprzęt niezbędny ukraińskim siłom zbrojnym.