Malowanie kaczek w wodzie.

Każda pomoc jest lepsza od stu rad. (Przysłowie ludowe)

Humor


Robo Gallery: You didn’t select any Robo Gallery item in editor. Please select one from the list or create new gallery
Rosyjscy żolnierze niosa pokój